Mój koszyk: 0,00 pln (0 poz.)

Odbiór / Dostawa


Odbiór / Dostawa


 1. Zasady odbioru osobistego zamówionych towarów:


  • zamówiony towar można odbierać osobiście w naszym magazynie we Wrocławiu w godzinach:

  • poniedziałek - piątek  10.00 - 17.00

  • przed odbiorem towaru należy uregulować przelewem na nasze konto całość kwoty zamówienia, bądź dokonać wpłaty gotówki w kasie (należy jednak posiadać odliczoną wartość).


  • udając się do punktu odbioru należy zabrać ważny dokument tożsamości oraz otrzymane potwierdzenie realizacji zamówienia (nazwisko i imię Zamawiającego, numer zamówienia). W przypadku, jeżeli odbioru dokonuje osoba nie wskazana w zamówieniu powinna ona posiadać oprócz w/w dokumentów pisemne upoważnienie do odbioru towaru podpisane czytelnie przez Zamawiającego.


  • odbierający zamówienie jest zobowiązany do sprawdzenia jego zgodności pod względem asortymentowym, ilościowym i jakościowym.


  • UWAGA: Prosimy o zgłaszanie się po odbiór zamówień wyłącznie po otrzymaniu informacji mailowej, że zamówienie jest przygotowane do odbioru. 1. Zasady odbioru dostawy zamówionych towarów:


  • zamówiony towar jest dostarczany przez kuriera lub firmą przewozową pod wskazany w zamówieniu adres do 48 godzin od jego nadania:

  • poniedziałek - piątek  09.00 - 15.00
   Uwaga: Przy dostawach paletowych kurier realizuje dostawę wyłącznie poprzez zdjęcie towaru z samochodu, kurier nie wnosi towaru.
  • przed dostawą towaru należy uregulować przelewem na nasze konto całość kwoty zamówienia oraz kosztów dostawy.

  • o terminie realizacji zamówienia Klient jest informowany mailowo i/lub telefonicznie z 1-2 dniowym wyprzedzeniem.

  • informujemy, iż usługę transportową świadczy niezależny podmiot gospodarczy. Kurier dostarcza zamówiony towar do dwóch dni roboczych od daty nadania przesyłki. Termin realizacji usługi transportowej może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sklepu - takich jak na przykład klęski żywiołowe, awaria auta.

  • w przypadku dostarczenia towaru za pośrednictwem wyspecjalizowanego przewoźnika od nabywcy stwierdzającego powstanie szkody transportowej oczekuje się wykonania aktu staranności wymaganego przepisami ustawy z dnia 15-tego listopada 1984 roku - Prawo przewozowe (dz. U. 1995 r., Nr 119, poz. 686 z późn. zm.) dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika, a w szczególności spowodowania protokolarnego ustalenie przez przewoźnika stanu przesyłki oraz okoliczności stwierdzenia szkody. Oznacza to, że Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient dla zasadności roszczenia ma obowiązek żądać od pracownika przewoźnika spisania protokołu szkody. Uszkodzenie opakowania fabrycznego należy wpisać w stosownej rubryce, a w przypadku braku takowej w dokumencie przewoźnika, w rubryce opisowej znajdującej się w dolnej części protokołu ponad miejscem na podpisy dostawcy i odbiorcy. Dla sprawnego rozpatrzenia reklamacji wymagany jest również zapis jednoznaczne potwierdzający stwierdzenie szkody w momencie odbioru przesyłki od kuriera. Dla udokumentowania uszkodzenia opakowania fabrycznego należy wykonać dokumentację fotograficzną zapakowanej palety po zdjęciu warstwy ochronnej w postaci streczu. Jeżeli uszkodzenie opakowania fabrycznego skutkuje uszkodzeniem znajdującego się w nim towaru prosimy o wykonanie dodatkowych zdjęć uszkodzonego opakowania oraz uszkodzeń towaru.


  • UWAGA: Sprawdź przesyłkę!


  • zabezpieczenie palety folią strecz nie stanowi ochrony przed szkodami mechanicznymi

  • sprawdź przesyłkę pod kątem potencjalnie powstałych w trakcie transportu uszkodzeń opakowań fabrycznych

  • każde uszkodzenie opakowania fabrycznego odnotuj w protokole szkody lub liście przewozowym z zaznaczeniem "uszkodzone opakowanie fabryczne"!

  • na spisanie protokołu szkody dla usługi przewozowej ustawodawca przewiduje 7 dni.

  • protokół szkody spisany z kurierem uprawnia do zgłaszania roszczeń ubezpieczeniowych, co do ilości lub uszkodzeń mechanicznych. Zwracamy uwagę, że Klient lub osoba przez niego upoważniona potwierdzając własnoręcznym podpisem treść spisanego protokółu szkody zobowiązany jest do zadbania, aby zawarte w nim informacje były zgodne z prawdą, kompletne i rzetelne pod rygorem konsekwencji będących skutkiem niedopełnienia tego wymogu.


 1. W przypadku braku odbioru towarów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych wg specyfikacji Kupującego lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, Sprzedawca w oparciu o regulacje zawarte w art.551 KC przechowuje towar na koszt i niebezpieczeństwo Klienta. W okresie 3 pierwszych miesięcy liczonych od daty zawiadomienia Klienta o gotowości do wysyłki towaru, Sprzedawca odstępuje od naliczenia opłat za przechowywanie. Po tym okresie za przechowywany towar Klienta Sprzedawca ma prawo naliczenia opłat z tytułu bezumownego przechowywania towaru wg stawek obowiązujących w tego typu działalności.Kategorie

FacebookSprawdź nasze pomocje na FACEBOOK-u

Jesteśmy najlepsi w internecie!

Jesteśmy najlepsi w internecie!
W ostatnim czasie do naszej oferty wprowadziliśmy jeszcze lepsze produkty w cenach niższych nawet o 40%. Serdecznie zapraszamy do zakupów i korzystania z naszych najnowszych promocji.

WYSYŁKA GRATIS !!

WYSYŁKA GRATIS !!

WYSYŁKA GRATIS
transport paneli Quick Step oraz FAUS GRATIS!
Dotyczy zamówień powyżej 1.500,00 zł.
Nie dotyczy koloru CLM1655, CLM1487.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

Jesteśmy do Państwa dyspozycji!
Tel: 71 794 03 32
Tel kom: 607 886 410
sklep@e-podlogidrzwi.pl

O NAS

E-podlogidrzwi.pl to sklep oferujący markowe drzwi wewnętrzne, drzwi zewnętrzne, drzwi wejściowe oraz panele podłogowe i podłogi drewniane. Gwarantujemy Państwu najwyższej jakości produkty w niskich, promocyjnych cenach. Zakupione u nas drzwi, panele podłogowe, podłogi drewniane czy podłogi bambusowe oraz akcesoria dostarczymy ekspresową dostawą wprost pod wskazany adres gwarantując bezpieczeństwo przesyłki!